Salesmanager

Salesmanager

 • Registratie afspraken en follow-up
 • Flexibel creëren en verwerken verkoopactiviteiten
 • Importeren externe adressen voor verkoopactiviteit
 • Offerte beheer met scoringskansen en documentbeheer
 • Automatisch creëren externe documenten
 • Rechtstreekse e-mail en internetaansturing
 • Rapportgenerator voor statistiek
 • Statistiek van offertes, orders, facturen per klant, statistiekgroep, artikelgroep, artikel, verkoper en actuele accumulatoren per markt, categorie, district, reclame, lever wijze, leverconditie, order soort, prijslijst, valuta, enz.
 • Budget per artikel en klant met winstsimulatie
 • Statistiek op omzetgrootte
 • Vrije tekst per klant
 • Zelf te definiëren kenmerken per klant
 • Debiteurenafspraken per artikelgroep en categorie
 • Onbeperkt aantal prijslijsten per land en valuta
 • Prijsafspraken per klant exporteren naar Excel
 • Prijzen inclusief en exclusief BTW
 • Prijswijzigingslog
 • Wijzigingslog van klantgegevens per klant
 • Klantendocumentenbeheer
 • Serienummerregistratie
 • Zelf te definiëren order/offertesoorten
 • Kopiëren orders/offertes
 • Automatische orders/creditnota’s vanuit de facturatie
 • Historie per klant
 • Prijswijzigingen in de toekomst vastleggen
 • EDI voor orders en facturen
 • Webmarkering voor artikelen en klanten
 • Verzamelfacturering
 • Artikeldocumentatie gekoppeld aan orderregels
 • Vrije sortering van orderregels
 • Leverplanning en afroep orders
 • Deelfacturatie
 • Commissieafrekening per agent/verkoper
 • Agentenorders
 • Filiaalorders
 • Externe prijslijsten
 • Samengestelde artikelen en leverstructuren
 • Contactlog per klant/leverancier